Najczęściej zadawane pytania

Rok szkolny rozpoczyna się w drugiej połowie września, a kończy w czerwcu
W przypadku nieobecności na zajęciach grupowych proponujemy bezpłatne sobotnie zajęcia dodatkowe, na które należy się wcześniej umówić. Ponadto na każdej lekcji nauczyciel wpisuje na platformie, co działo się na zajęciach, dzięki czemu mają Państwo kontrolę nad przebiegiem lekcji, a Dzieci mają wgląd do przerobionego materiału. W przypadku bardzo długiej nieobecności jest możliwość zawieszenia uczestnictwa.
Nasze grupy liczą od 4 do 8 osób
Każdemu przysługuje prawo do rezygnacji z kursu po pierwszej lekcji.
W naszej szkole prowadzimy system płatności ratalnych (I i II rata) oraz płatności jednorazowej z góry z cały rok. Przy płatności jednorazowej doliczamy zniżkę w wysokości 100 zł.
Każdy kurs wyliczamy na podstawie ilości tygodni w roku szkolnym. Z reguły zajęcia odbywające się 2 raz w tygodniu to 62 spotkania, a zajęcia 1 raz w tygodniu to 30 spotkań.