Cześć!

Poniżej przygotowałam 40 pytań z języka angielskiego. Jeżeli chcesz sprawdzić swoje umiejętności z zakresu gramatyki i słownictwa, rozwiąż ten bezpłatny test.

Życzę powodzenia!

1. 

We can_______ walk or go by car.

2. 

___________________ the sun has been shining all day, the snow has not melted yet.

3. 

She has lived in this town_____________ two years.

4. 

_________________ you pass me some bread, please?

5. 

When Mark left Eve, her whole world ________________.

6. 

I love___________ books.

7. 

I’d rather you _____________ computer all day long.

8. 

We’ll stay at home if it___________________.

9. 

The city _______________________ by lots of tourists during the winter.

10. 

The bathroom is_______________ my room.

11. 

I can see ________ in a mirror.

12. 

To ignore someone – Give someone the cold ___________.

13. 

This movie is terrible, I’m so____________

14. 

If I ____________ you, _________________ buy this car.

15. 

Her car is beautiful but not as beautiful as______________

16. 

Lucy is afraid ____________ her dog.

17. 

She said that she ___________never go to the cinema with John.

18. 

Sorry, she can’t talk. She______________ right now.

19. 

The light _____________ but the surgeon insisted on carrying on with the operation.

20. 

I am ________ work.

21. 

I____________ I had been able to meet her.

22. 

Don’t give up – hang ___________.

23. 

They are said ________________ the bank.

24. 

There __________ 10 tables in the clasroom.

25. 

The accident wouldn’t have happened, if you ____________________ more careful.

26. 

They arrived at the station, but the bus_____________.

27. 

I love travelling ________ I’ve decided to travel around the world.

28. 

Marry ____________ her flat painted now.

29. 

Are you ______________ for one or two months ?

30. 

Mike _________ his homework everyday after school.

31. 

Yesterday at 7 o’clock Lucy ___________ the laundry

32. 

They _______________ heard us coming, we were making a lot of noise.

33. 

My mobile is ringing; I__________ answer it.

34. 

I think you ___________ smoke cigarettes. It can kill you…

35. 

John plays volleyball____________ anyone else in our team.

36. 

Caroline is_____________________.

37. 

Mike avoids _______________in public.

38. 

She ________ from Poland.

39. 

When I was young ___________ eat chocolate everyday.

40. 

I have______________ there for a long time.


Dziękuję za rozwiązanie TEST POZIOMUJĄCY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Wynik testu zostanie wyświetlony po wciśnięciu przycisku. Wynik prześlę Ci na Twoją skrzynkę mailową.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji, w tym informacji handlowej przesyłanej na podany przeze mnie adres e-mail, a także na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego Szkoły. Zostałem/am także poinformowany/a, że udzielone przez mnie zgody mogą być odwołane w każdym czasie.Warning: Undefined array key "correct_answer_logic" in /home/platne/serwer23199/public_html/wp-content/plugins/quiz-master-next/php/classes/class-qmn-quiz-manager.php on line 451